Phí tra cứu bảo hộ Nhãn hiệu - Thương hiệu - Logo


 Dịch vụPhí 
Tra cứu Nhãn hiệu - Thương hiệu - Logo:
- Tư vấn pháp luật về bảo hộ Nhãn hiệu,
- Đánh giá sơ bộ về khả năng bảo hộ,
- Tư vấn phương án điều chỉnh, thay thế (nếu có),
- Tư vấn ngành nghề kinh doanh đăng ký cho NH,
- Tư vấn quá trình đăng ký Nhãn hiệu. 
- Cung cấp mẫu Hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu.
 

500.000 / 1 nhóm SP/DV
(Năm trăm nghìn đồng)