Phí Soạn thảo Bộ Hồ sơ hoàn chỉnh


Bộ hồ sơ hoàn chỉnh là hồ sơ được Luật sư soạn thảo và áp dụng cho một công việc cụ thể của Khách hàng mà không phải là Bộ hồ sơ mẫu.

 Dịch vụ Phí
 Soạn thảo Bộ hồ sơ hoàn chỉnh:
- Tư vấn pháp luật liên quan công việc,
- Tư vấn đường lối giải quyết,
- Thiết lập hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh,
- Hướng dẫn thực hiện hồ sơ,
- Tư vấn sau dịch vụ.

Xin mời Quý khách liên hệ theo số điện thoại 091 223 7777 hoặc gửi email tới info@mauvanban.net để được biết mức phí phù hợp với công việc mà Quý khách yêu cầu.