Phí cung cấp Văn bản pháp lý theo yêu cầu


Bất kỳ văn bản pháp lý và văn bản liên quan mà Quý khách yêu cầu cung cấp trực tiếp chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng và kèm theo là những dịch vụ hữu ích.

Dịch vụ  Phí
Cung cấp văn bản pháp lý:
- Tư vấn lựa chọn văn bản pháp lý,
- Tư vấn áp dụng văn bản,
- Cung cấp văn bản,
- Tư vấn quá trình áp dụng. 
 
200.000 
(Ba trăm nghìn đồng)