Phí cung cấp Mẫu văn bản đặc biệt theo yêu cầu


Mẫu văn bản đặc biệt là dạng mẫu có nội dung phức tạp, không phổ biến, đã do chính Luật sư soạn thảo cho Khách hàng cụ thể và không công bố.