Thủ tục Đăng ký lưu hành sản phẩm, Chế phẩm sinh học


Thủ tục:

 

 

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Tổng cục Môi trường

 

 

Thành phần hồ sơ

 

 

1.

- Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học theo mẫu 

 

2.

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tương đương, có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

 

3.

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học

 

4.

Phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc phân tích chất lượng chế phẩm sinh học của đơn vị có chức năng kiểm định trong nước hoặc nước ngoài

 

5.

Bản tóm tắt giới thiệu chế phẩm sinh học theo mẫu , bao gồm:
+ Thành phần;
+ Đặc tính, hiệu quả, hướng dẫn sử dụng, bảo quản; 
+ Tính an toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật; 
+ Tài liệu về xuất xứ chủng gốc vi sinh vật đối với chế phẩm vi sinh vật

 

6.

Biên bản đánh giá của Hội đồng khoa học cấp quản lý đối với những chế phẩm sinh học là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học

 

7.

Kết quả thử hoặc khảo nghiệm chế phẩm sinh học (nếu có)

 

8.

Nhãn, hình thức bao gói chính thức đề nghị lưu hành kèm theo tờ hướng dẫn bảo quản, sử dụng chế phẩm sinh học và những cảnh báo rủi ro đối với sức khỏe con người và sinh vật

 

9.

Văn bằng bảo hộ sáng chế hoặc cam kết không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ đối với các chế phẩm sản xuất trong nước đề nghị đăng ký lưu hànhtheo mẫu; Giấy phép lưu hành chế phẩm sinh học do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp đối với chế phẩm sinh học nhập khẩu

 

10.

Kế hoạch khảo nghiệm chi tiết, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: nội dung khảo nghiệm, thời gian, địa điểm và cơ quan khảo nghiệm đối với chế phẩm sinh học chưa có kết quả khảo nghiệm được công nhận

 

Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn quy định của luật Việt Nam về cấp đăng ký lưu hành sản phẩm, chế phẩm,
- Soạn thảo hồ sơ pháp lý và thực hiện hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền,
- Tư vấn sau dịch vụ


Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây

HỆ THỐNG LUẬT