Thủ tục cấp Giấy phép lao động


 I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người nước ngoài làm viêc tại đơn vị và đã được cấp Giấy phép lao động phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép lao động trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy phép lao động bị mất;

b) Giấy phép lao động bị hỏng;

c) Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GỒM: (01 bộ)

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất, bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc và phải có xác nhận của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam;

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài; (Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 đã bỏ văn bản này nhưng một số nơi có thể có yêu cầu)

- Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp: Giấy phép lao động bị hỏng; Thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp..

* Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

 III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

- Thời điểm nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc phải thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giấy phép lao động bị mất, bị hỏng, thay đổi về số hộ chiếu, nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời gian của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

IV. HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm: Người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động.

- Xử phạt bằng hình thức trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 3 tháng trở lên không có giấy phép lao động hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung;


Dịch vụ Luật sư
- Tư vấn quy định pháp luật và trình tự thủ tục cấp Giấy phép lao động cho Người nước ngoài,
- Tư vấn các điều kiện cần thiết để được cấp Giấy phép lao động,
- Soạn thảo hồ sơ pháp lý xin Giấy phép lao động,
- Thực hiện nộp và theo dõi thẩm định hồ sơ xin giấy phép lao động,
- Tư vấn sau dịch vụ,

Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây

HỆ THỐNG LUẬT