Thủ tục Thay đổi Đăng ký KD


Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp mà hiện nay nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh  cho phù hợp với cơ cấu, cũng như mô hình hoạt động ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách.

Các lĩnh vực thay đổi bao gồm:

-  Thay đổi tên công ty;  
- Thay đổi trụ sở công ty  , thông tin điện thoại, fax, email, website;
- Thay đổi các nội dung liên quan đến văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm của doanh nghiệp; 
- Thay đổi nghề kinh doanh;
- Thay đổi vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ;
- Thay đổi thành viên sáng lập công ty  TNHH;
-  Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
- Thay đổi chi nhánh công ty  ;
- Thay đổi VPĐD công ty.

Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

-Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
-Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
-Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
-Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông;
-Giấy ủy quyền;

Dịch vụ Luật sư

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty
- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);


Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây

HỆ THỐNG LUẬT