Thủ tục Mua Bán Doanh nghiệp, Cổ phần


Mua bán Doanh nghiệp là gì ?

Mua bán Doanh nghiệp là một trong những hình thức pháp lý chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp và các quyền liên quan của Bên Bán sang Bên Mua. Về mặt pháp lý, thương vụ mua bán được kết thúc sau khi các bên hoàn thành việc ký kết hợp đồng và đăng ký việc chuyển nhượng với cơ quan quản lý Doanh nghiệp có thẩm quyền.


Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn các quy định pháp lý liên quan tới hoạt động Mua bán Doanh nghiệp,
- Thẩm tra, khảo sát cho ý kiến về tính khả thi của thương vụ mua bán,
- Phối hợp đàm phán thương vụ mua bán Doanh nghiệp,
- Thiết lập hồ sơ pháp lý cho thương vụ mua bán,
- Tư vấn các khía cạnh liên quan tới việc tái cấu trúc hoạt động,
- Hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động mua bán DN với cơ quan có thẩm quyền,
- Tư vấn sau dịch vụ.

Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây

HỆ THỐNG LUẬT