Thủ tục Đăng báo bố cáoĐĂNG BÁO BỐ CÁO

0913 027 544
dangbocao@gmail.com

ĐĂNG BÁO GIÁ RẺ
TỜ BÁO CHÍNH THỐNG, PHỐ BIẾN NHẤT VIỆT NAM

GIAO BÁO TOÀN QUỐC
 MIỄN PHÍ TẬN NƠI


THANH TOÁN ĐƠN GIẢN QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Số tài khoản Vietcombank 001100 401 4173


Đăng bố cáo là gì?
Đăng bố cáo là việc sử dụng các phương tiện truyền thông như báo, web, đài, tivi... để đăng tải thông báo (bố cáo) về nội dung, văn bản nào đó, thông thường đăng bố cáo là một thủ tục do luật quy định.
Đăng bố cáo nhằm mục đích gì ?
Nhằm công khai chính thức trước công chúng những nội dung có thể làm phát sinh các quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức hay cá nhân, theo đó, việc công khai này là bằng chứng xác thực, là căn cứ được sử dụng để giải quyết một vấn đề nào đó mà thông thường đó là vấn đề pháp lý.
Những cái gì phải đăng bố cáo ? 
Đăng báo bố cáo Báo cáo tàichính Kiểm toán
Những quy định pháp luật về Đăng bố cáo?
Quy định về công bố nội dung đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11
"Điều 28. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh
1. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp về các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
c) Ngành, nghề kinh doanh;
d) Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;
đ) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập;
e) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
g) Nơi đăng ký kinh doanh.
2. Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều này"
Quy định xử phạt hành chính do vi phạm quy định về công khai thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 53/2007/NĐ-CP của Chính phủ 
Điều 38. Hành vi vi phạm các quy định về công khai thông tin của doanh nghiệp
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau:
a) Không công bố hoặc công bố thông tin về đăng ký kinh doanh không đúng quy định 
Nghị định 53/2007/NĐ-CP của Chính phủ
Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. Riêng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về xây dựng thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.
Nếu quá thời hạn nêu trên thì không bị xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này. 

Quy định công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Công ty đại chúng phải đăng tải toàn văn Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm trên một (01) số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính hoặc địa chỉ cung cấp báo cáo tài chính để nhà đầu tư tham khảo.
Quy định Đăng tin mất Sổ đỏ theo Nghị định Số: 88/2009/NĐ-CP: Điều 24. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
1. Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;
b) Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy;
c) Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; trường hợp hộ gia đình và cá nhân thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;
Quy định Đăng bố cáo Kế hoạch đấu thầu trên Báo đấu thầu theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT – BKH – BTC.
1. Từ ngày Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT – BKH – BTC có hiệu lực thi hành ( 05/11/2010), các tổ chức cá nhân có dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật nhưng lựa chọn áp dụng Luật đấu thầu thực hiện đăng tải các thông tin cơ bản về đấu thầu trên Báo Đấu thầu (Điều 2) gồm:

 TT
Nội dung thông tin
Hạn mức
1
KHĐT dự án mua sắm thường xuyên
Tổng mức đầu tư hoặc táo đối với mua sắm thường xuyên từ 5 tỷ đồng trở lên
2
-Thông báo mời sơ tuyển
-Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm
- TBMT
- Danh sách ngắn
Tất cả các hạn mức
3
Thông báo mời chào hàng
Từ 500 triệu đồng trở lên
4
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Từ 2 tỷ đồng trở lên

MỜI GỬI YÊU CẦU TẠI ĐÂY

GIÁ RẺ - TIN CẬY - ĐÚNG HẸNRất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây