Thủ tục xin Cấp phép Quyền Nhập khẩu, Phân phối, Bán lẻ của DN 100% vốn NN


Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư hoặc Ban quản lý KCN (Tùy theo quy định của từng tỉnh, theo nơi đặt trụ sở chính công ty mà cơ quan tiếp nhận hồ sơ khác nhau);

Bước 2: Thẩm tra hồ sơ tại Bộ công thương (Vụ kế hoạch), Sở công thương (Phòng kinh tế, đầu tư). Để đảm bảo tiến độ công việc không bị chậm, hoặc biết rõ các điểm chưa đáp ứng của hồ sơ theo ý kiến của chuyên viên từng cơ quan này.

Bước 3: Sau khi có công văn chấp thuận của các ban ngành gửi về cơ quan quản lý đầu tư, hồ sơ được trình lên UBND tính/ thành phố trực thuộc trung ương hoặc Giám đốc Ban quản lý KCN.

Bước 4: Nhận kết quả hành chính.


Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan việc cấp phép Nhập khẩu, phân phối, bán lẻ,
- Đề xuất phương án pháp lý tối ưu,
- Thiết lập Hồ sơ pháp lý hợp pháp,
- Thừa uỷ quyền thực hiện hồ sơ xin cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền,
- Hỗ trợ pháp lý có thời hạn sau cấp phép.

Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây

HỆ THỐNG LUẬT