03 Bộ mẫu Hồ sơ Hoàn thuế đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợkhông hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ


1.Nơi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế:

Tổchức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nướcngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGTnộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đặttrụ sở điều hành vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vàođược hoàn.

2.Hồ sơ hoàn thuế:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

-Quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (bản chụp có xácnhận của người nộp thuế);

-Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản tiền viện trợ của tổ chức phi chínhphủ nước ngoài nêu rõ: tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quantiếp nhận, quản lý viện trợ.


1. Mau 01-DNHT Giay de nghi hoan tra.doc           Xem        Tải xuống

4. Mau 01-3-DNHT Bang ke ho so XNK.doc         Xem          Tải xuốngLoại khác