04 Bộ mẫu Hồ sơ Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao


1.Nơi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn:

CácCơ quan đại diện thuộc diện được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 ngày đầu củatháng đầu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho CụcLễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Trongvòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Lễ tân nhà nước trựcthuộc Bộ Ngoại giao có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danhmục và số lượng hàng hoá, dịch vụ được hoàn thuế GTGT. Sau khi Cục Lễ tân nhànước trực thuộc Bộ Ngoại giao đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Lễ tânnhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao chuyển hồ sơ cho Cục Thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương giải quyết.

Đốivới trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, hồ sơ hoàn thuế GTGTđược lập không đầy đủ, Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao gửi trả hồsơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 5 ngàykể từ ngày nhận hồ sơ.

       2. Hồ sơ hoàn thuế:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC có xác nhận của Cục Lễtân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.

-Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đạidiện ngoại giao theo mẫu số 01-5/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC và Bảng kêthuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giaotại Việt Nam theo mẫu số 01-6/ĐNHTban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

 -Bản gốc kèm theo 2 bản chụp hoá đơn giá trị gia tăng có đóng dấu của cơ quanđại diện. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hoá đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khithực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.

1. Mau 01-DNHT Giay de nghi hoan tra.doc    Xem     Tải xuống

6. Mau 01-5-DNHT Hoan thue ODA.doc           Xem     Tải xuống

7. Mau 01-6 DNHTBang ke hhdv mua vao dung cho vien chuc ngoai giao.doc Xem     Tải xuống


Loại khác