THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG - GIẢI THỂ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN


Sàn giao dịch Bất động sản thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động tại Sở xây dựng và đăng báo về sự chấm dứt hoạt động của sàn để Khách hàng được biết.

Quý vị cần thêm thông tin tư vấn chi tiết, mời liên hệ:

LUẬT SƯ TƯ VẤN
Hotline: 091 223 7777
Email: luatsu@luat123.com