Mẫu Hợp đồng, li-xăng Sở hữu trí tuệMẪU HỢP ĐỒNG LI XĂNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Mau hop dong lixang - chuyen giao quyen so huu tri tue WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LI XĂNG NHÃN HIỆU 

Mau Hop dong lixang nhan hieu WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN GHI ÂM GHI HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc bang dia, phat thanh truyen hinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC BIỂU DIỄN 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc bieu dien WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC TẠO HÌNH, MỸ THẬT, NHIẾP ẢNH 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc tao hinh, my thuat, nhiep anh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN 

Mau hop dong su dung tac pham trong linh vuc xuat ban WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống