Mẫu Hợp đồng Xây dựng


MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN TRONG XÂY DỰNG 

HD DV tu van trong xay dung_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở 

HD sua chua nha o_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH 

Mau Hop dong lien doanh_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ THĂM DÒ MỎ VẬT LIỆU 

Mau Hop dong tham do Mo vat lieu_MAUVANBAN.NET.DOC
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG VỀ THẨM TRA DỰ TOÁN, TỔNG DỰ TOÁN  

Mau Hop dong tham tra du toan-tong du toan_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Mau Hop dong thiet ke xay dung cong trinh_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN  

Mau hop dong tu van quan ly du an_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Mau hop đong thiet ke cong trinh_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH  

Bao cao quyet toan cong trinh_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH  

Bien ban ktra cong trinh xay dung hoan thanh_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH  

Giay bao de nghi kiem tra cong trinh hoan thanh_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH 

HD lien doanh_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Mau hop dong thi cong xay dung_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN  

Mau hop dong tu van du an_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM  

Bien ban kiem tra dinh vi mong va cong trinh ngam_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG  

HopDongThamTra thiet ke thi cong_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

Mau Huong dan do boc khoi luong xay dung cong trinh_MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN PHÉP XÂY DỰNG - SỦA CHỮA NHÀ  

DON XIN PHEP XAY DUNG - SUA CHUA NHA.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG BOT  

MAU HOP DONG BOT.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

MAU HOP DONG TU VAN GIAM SAT THI CONG XAY DUNG CONG TRINH.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP  

MAU HO SO MOI SO TUYEN XAY LAP.doc
Xem
 Tải xuống

 MẪU ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG KÈM THEO HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC

Mau dieu kien chung va dieu kien rieng kem theo HD thong thau EPC WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mau hop dong thi cong xay dung cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC

Mau hop dong tong thau EPC WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

 MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN, QUY HOẠCH, KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Mau hop dong tu van, quy hoach, khao sat... xay dung WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem
 Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG SAN LẤP MẶT BẰNG XÂY DỰNG

Mau hop dong sanlap mat bang xay dung_WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mau hop dong thi cong xay dung cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng tổng thầu EPC

Mau hop dong tong thau EPC WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng tư vấn quy hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát dự án xây dựng

Mau Hop dong tu van quy hoach, lap da, khao sat, thiet ke, giam sat, quan ly DA Xay dung WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống