Mẫu Tổ chức Hành chính nhân sự


Mẫu Bản tường trình diễn biến sự việc 

Mau Ban tuong trinh dien bien su viec WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Biên bản xử lý kỷ luật lao động 

Mau Bien ban xu ly ky luat LD WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Biểu khai năng lực cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của Doanh nghiệp 

Mau Bieu khai nang luc can bo chuyen mon va KT cua DN WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ 

Mau Quyet dinh bo nhiem can bo WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty 

Mau Quyet dinh bo nhiem Giam doc Cong ty WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc 

Mau Quyet dinh bo nhiem Giam doc WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng 

Mau Quyet dinh bo nhiem Ke toan truong WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định bổ nhiệm 

Mau Quyet dinh bo nhiem WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định chấm dứt HDLD 

Mau Quyet dinh cham dut HDLD WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định cho thôi việc 

Mau Quyet dinh cho thoi viec WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định kỷ luật lao động 

Mau Quyet dinh ky luat lao dong WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định miễn nhiệm cán bộ 

Mau Quyet dinh mien nhiem can bo WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định về việc chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác 

Mau Quyet dinh ve viec chap nhan cho CB thuyen chuyen cong tac WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên 

Mau Quyet dinh xu ly ky luat can bo nhan vien WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Thỏa thuận chấm dứt HDLD 

Mau Thoa thuan cham dut HDLD WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HDLD 

Mau Thoa thuan tam hoan thuc hien HDLD WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Thông báo xem xét xử lý kỷ luật lao động 

Mau Thong bao ve viec xem xet xu ly ky luat LD WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Tóm tắt hồ sơ bệnh tật của NLD 

Mau Tom tat ho so benh tat cua NLD WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống