Mẫu hồ sơ Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 01 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu


1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc tạm ngừng kinh doanh.


Liên quan


Loại khác