Mẫu hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ sở hữu


1. Trường hợp chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD:

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Quyết định chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

2. Trường hợp chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh doanh nghiệp:

- Thông báo chấm dứt hoạt động của Địa điểm kinh doanh; Quyết định của Chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh


Liên quan


Loại khác