Mẫu hồ sơ Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 01 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu


1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật .

2. Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

3. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người thay thế làm đại diện theo pháp luật.

- Trường hợp Người đại diện pháp luật mới là người nước ngoài phải có thêm: Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền VN cấp

4. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc nếu Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc (trong trường hợp Công ty có đăng ký ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề).


Liên quan


Loại khác