Mẫu hồ sơ Đăng ký thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH 1TV do cá nhân làm chủ sở hữu


1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp (do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký)

2. Bản sao của một trong các giấy tờ chứng thực hợp pháp:

- Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

- Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

3. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn

4. Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung của Công ty


Liên quan


Loại khác