Mẫu Dự án đầu tư Hầm mỏ Khoáng sản


Mẫu đầu tư dự án xây dựng công trình hầm lò - phần thiết kế cơ sở

0. Mau Du an dau tu xay dung cong trinh mo ham lo - phan thiet ke co so 
Xem Tải xuống

Mẫu dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò

0. Mau Du an dau tu xay dung cong trinh mo ham lo 
Xem Tải xuống

Mẫu dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên - phần thiết kế cơ sở

0. Mau Du an dau tu xay dung cong trinh mo lo thien - phan thiet ke co so 
Xem Tải xuống

Mẫu dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên - phần thuyết minh

0. Mau Du an dau tu xay dung cong trinh mo lo thien - phan thuyet minh 
Xem Tải xuống

Mẫu kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò thiết kế cơ sở

0. Mau Ket qua tham dinh thiet ke co so cua Du an DTXD cong trinh mo ham lo thiet ke co so 
Xem Tải xuống

Mẫu Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò - phần thiết kế cơ sở

0. Mau Quyet dinh phe duyet Du an dau tu xay dung cong trinh mo ham lo - phan thiet ke co so 
Xem Tải xuống

Mẫu quyết định phê duyệt dự án d dầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên - phần thiết kế cơ sở

0. Mau Quyet dinh phe duyet Du an dau tu xD cong trinh mo lo thien - phan thiet ke co so 
Xem Tải xuống

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên

0. Mau To trinh tham dinh thiet ke co so Du an dau tu xay dung cong trinh mo lo thien 
Xem Tải xuống

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò phần thiết kế cơ sở

0. Mau To trinh tham dinh thiet ke cs cua Du an dtxd cong trinh mo ham lo phan thiet ke co so 
Xem Tải xuống


TƯ VẤN DỰ ÁN

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn dự án đầu tư cho các Doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: Bất động sản, Xây dựng, Khách sạn, Khu giải trí, Nhà máy sản xuất, ... chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong các dịch vụ sau:

- Lập dự án đầu tư, thiết lập hồ sơ dự án

- Hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý cho dự án

- Xin Chứng nhận đầu tư

- Tư vấn chuyển nhượng, sáp nhập dự án;

- Tư vấn hợp tác liên doanh đầu tư dự án;

- Kết nối đầu tư, mua lại dự án;

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mời liên hệ tư vấn: 

Hotline: 091 237 4444TƯ VẤN DỰ ÁN

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn dự án đầu tư cho các Doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: Bất động sản, Xây dựng, Khách sạn, Khu giải trí, Nhà máy sản xuất, ... chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong các dịch vụ sau:

- Lập dự án đầu tư, thiết lập hồ sơ dự án

- Hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý cho dự án

- Xin Chứng nhận đầu tư

- Tư vấn chuyển nhượng, sáp nhập dự án;

- Tư vấn hợp tác liên doanh đầu tư dự án;

- Kết nối đầu tư, mua lại dự án;

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mời liên hệ tư vấn: 

Hotline: 091 237 4444TƯ VẤN DỰ ÁN

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn dự án đầu tư cho các Doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: Bất động sản, Xây dựng, Khách sạn, Khu giải trí, Nhà máy sản xuất, ... chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong các dịch vụ sau:

- Lập dự án đầu tư, thiết lập hồ sơ dự án

- Hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý cho dự án

- Xin Chứng nhận đầu tư

- Tư vấn chuyển nhượng, sáp nhập dự án;

- Tư vấn hợp tác liên doanh đầu tư dự án;

- Kết nối đầu tư, mua lại dự án;

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mời liên hệ tư vấn: 

Hotline: 091 237 4444TƯ VẤN DỰ ÁN

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn dự án đầu tư cho các Doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: Bất động sản, Xây dựng, Khách sạn, Khu giải trí, Nhà máy sản xuất, ... chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong các dịch vụ sau:

- Lập dự án đầu tư, thiết lập hồ sơ dự án

- Hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý cho dự án

- Xin Chứng nhận đầu tư

- Tư vấn chuyển nhượng, sáp nhập dự án;

- Tư vấn hợp tác liên doanh đầu tư dự án;

- Kết nối đầu tư, mua lại dự án;

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mời liên hệ tư vấn: 

Hotline: 091 237 4444