Mẫu Hợp đồng Hợp tác - Kinh doanh - Liên danh đầu tưMẪU BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Mau Bien ban ghi nho Hop tac dau tu WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN GHI NHỚ

Mau Bien ban ghi nho WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU ĐIỀU LỆ LIÊN DOANH

Mau Dieu le lien doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG BOT 

Mau Hop dong BOT WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 

Mau hop dong gop von bang can ho chung cu WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Mau hop dong gop von bang quyen sd dat WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN VỚI ĐẤT 

Mau hop dong gop von bang quyen su dung dat va tai san gan lien WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN VỚI ĐẤT 

Mau Hop dong gop von bang tai san gan lien voi dat WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN TRỒNG RỪNG 

Mau hop dong gop von trong rung WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN 

Mau hop dong gop von WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 2 

Mau hop dong hop tac dau tu bds CHUAN WWW.MAUVANBAN.NET.pdf
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 1 

Mau hop dong hop tac dau tu CHUAN WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

Mau hop dong hop tac kinh doanh WWW.MAUAVNBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

Mau hop dong hop tac kinh doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 1 

Mau hop dong hop tac Kinh Doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG 

Mau hop dong khao sat dia diem du kien xay dung WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH ĐẦU TƯ 

Mau hop dong lien doanh dau tu WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH 

Mau hop dong lien doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Mau Hop dong lien doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM 

Mau hop dong lien ket cac co so giao duc tai viet nam WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT KINH DOANH

Mau Hop dong lien ket kinh doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC 

Mau hop dong tong thau EPC WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Tư vấn Hợp đồng kinh doanh là một trong các dịch vụ căn bản của chúng tôi, nhằm giúp Khách hàng thực hiện thành công các giao dịch kinh doanh, nhưng quan trọng hơn cả là phải đảm bảo tính an toàn trong các thỏa thuận giữa các bên. Các Luật sư của chúng tôi không chỉ chuyên sâu về pháp luật hợp đồng, nghệ thuật soạn thảo, mà còn am tường sâu sắc các lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt. Điều này giúp dịch vụ của chúng tôi luôn đạt được sự tin tưởng cao nhất của các Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Các loại hợp đồng mà chúng tôi thường tư vấn là: Hợp đồng tổng thầu EPC, Hợp đồng Hợp tác liên doanh Đầu tư, Hợp đồng mua bán tài sản, Hợp đồng mua bán Doanh nghiệp, Hợp đồng đại lý, phân phi, ...

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của chúng tôi gồm các khía cạnh:


* Tư vấn các quy định pháp lý liên quan hợp đồng

* Đề xuất đường lối thiết lập hợp đồng nhằm đạt sự đồng thuận cao nhất của các bên

* Soạn thảo hợp đồng

* Tham gia đàm phán ký kết hợp đồng

* Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.


LUẬT SƯ TƯ VẤN

Hotline 091 237 4444

info@dazpro.com