Mẫu Hợp đồng Góp vốn kinh doanh, Hợp tác Liên danh Tài trợ Quyền sử dụng đất và Nhà ở Chung cư


Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết 

Mau Hop dong chuyen nhuong co phan chua niem yet WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 

Mau Hop dong chuyen nhuong co phan WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư 

Mau Hop dong gop von bang can ho nha chung cu WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất 

Mau Hop dong gop von bang QSD dat va TS gan lien voi dat WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng QSD đất 

Mau Hop dong gop von bang QSD dat WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng góp vốn 

Mau Hop dong gop von WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

Mau Hop dong hop tac kinh doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng liên doanh 

Mau Hop dong lien doanh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Hợp đồng tài trợ 

Mau Hop dong tai tro WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Tư vấn Hợp đồng kinh doanh là một trong các dịch vụ căn bản của chúng tôi, nhằm giúp Khách hàng thực hiện thành công các giao dịch kinh doanh, nhưng quan trọng hơn cả là phải đảm bảo tính an toàn trong các thỏa thuận giữa các bên. Các Luật sư của chúng tôi không chỉ chuyên sâu về pháp luật hợp đồng, nghệ thuật soạn thảo, mà còn am tường sâu sắc các lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt. Điều này giúp dịch vụ của chúng tôi luôn đạt được sự tin tưởng cao nhất của các Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Các loại hợp đồng mà chúng tôi thường tư vấn là: Hợp đồng tổng thầu EPC, Hợp đồng Hợp tác liên doanh Đầu tư, Hợp đồng mua bán tài sản, Hợp đồng mua bán Doanh nghiệp, Hợp đồng đại lý, phân phi, ...

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của chúng tôi gồm các khía cạnh:


* Tư vấn các quy định pháp lý liên quan hợp đồng

* Đề xuất đường lối thiết lập hợp đồng nhằm đạt sự đồng thuận cao nhất của các bên

* Soạn thảo hợp đồng

* Tham gia đàm phán ký kết hợp đồng

* Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.


LUẬT SƯ TƯ VẤN

Hotline 091 237 4444

info@dazpro.com