Biểu mẫu Đầu tư theo Hợp đồng BOT, BTO, BT, Giấy chứng nhận đầu tư và mẫu liên quanMẫu Đăng ký thực hiện dự án

Mau Ban dang ky thuc hien du an WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Mau De nghi cap cn dau tu - cho nha dt trong nc va nn WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mau de nghi dieu chinh Giay chung nhan dau tu - cho nha dt trong nc va nn WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Mau giay cn dau tu - cho nha dt nn WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Mau giay cn dau tu - cho nha dt trong nc va nn WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Mau Giay de nghi cap giay chung nhan dau tu - nha dau tu NN WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu hợp đồng BOT và BTO

Mau hop dong BOT, BTO WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Tài liệu hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu

Tai lieu huong dan lap ho so moi thau va Ho so yeu cau WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Tư vấn Hợp đồng kinh doanh là một trong các dịch vụ căn bản của chúng tôi, nhằm giúp Khách hàng thực hiện thành công các giao dịch kinh doanh, nhưng quan trọng hơn cả là phải đảm bảo tính an toàn trong các thỏa thuận giữa các bên. Các Luật sư của chúng tôi không chỉ chuyên sâu về pháp luật hợp đồng, nghệ thuật soạn thảo, mà còn am tường sâu sắc các lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt. Điều này giúp dịch vụ của chúng tôi luôn đạt được sự tin tưởng cao nhất của các Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Các loại hợp đồng mà chúng tôi thường tư vấn là: Hợp đồng tổng thầu EPC, Hợp đồng Hợp tác liên doanh Đầu tư, Hợp đồng mua bán tài sản, Hợp đồng mua bán Doanh nghiệp, Hợp đồng đại lý, phân phi, ...

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của chúng tôi gồm các khía cạnh:


* Tư vấn các quy định pháp lý liên quan hợp đồng

* Đề xuất đường lối thiết lập hợp đồng nhằm đạt sự đồng thuận cao nhất của các bên

* Soạn thảo hợp đồng

* Tham gia đàm phán ký kết hợp đồng

* Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.


LUẬT SƯ TƯ VẤN

Hotline 091 237 4444

info@dazpro.com