Hệ thống luật Lao động 2013


Bộ luật Lao động 2012

01 Bo luat lao dong 2012 WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 44-2013 hướng dẫn chi tiết Bộ luật lao động 2012 về Hợp đồng lao động

02 Nghi dinh 44-2013 chi tiet bo luat dao dong ve Hop dong lao dong WWW.MAUVANBAN.NET.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 45-2013 CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về thời giờ làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động và nghỉ ngơi

03 Nghi dinh 45 -2013 ve thoi gio, an toan, ve sinh lao dong, nghi ngoi WWW.MAUVANBAN.NET.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 49-2013 CP hướng dẫn bộ luật lao động 2013 về Tiền lương

04 Nghi dinh 49-2013 huong dan bo luat lao dong ve Tien luong WWW.MAUVANBAN.NET.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 55-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về Cho thuê lại Lao động

05 Nghi dinh 55-2013 huong dan bo luat dao dong ve Cho thue lai lao dong WWW.MAUVANBAN.NET.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 41-2013 CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công

06 Nghi dinh 41-2013 huong dan Blld ve danh muc don vi su dung ld khong dc dinh cong WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 46-2013 CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về giải quyết tranh chấp lao động

07 Nghi dinh 46-2013 huong dan Bo luat ld ve giai quyet tranh chap lao dong WWW.MAUVANBAN.NET.pdf
Xem Tải xuống

Công văn 1477-2013 hướng dẫn Bộ Luật lao động 2012 về chế độ thai sản

08 Cong van 1477 huong dan Bo luat lao dong ve che do thai san WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


Hệ thống khác

HỆ THỐNG LUẬT