Hệ thống luật Xây dựng


Luật Xây dựng 2003

01 Luat Xay dung 2003 WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Luật Xây dựng sửa đổi 2009

02 Luat Xay dung sua doi 2009 WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 209-2004 CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

03 Nghi dinh 209-2004-CP_Ve quan ly chat luong cong trinh xay dung WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 49-2008 CP sửa đổi NĐ 209-2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

04 ND 49-2008-CP_Ve sua doi quan ly chat luong cong trinh xay dung WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 12-2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05 ND 12-2009-CP_Ve quan ly du an dau tu xay dung cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 83-2009 CP bổ sung NĐ 12-2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

06 ND 83-2009-CP_Ve bs ND 12-2009 ve quan ly du an dau tu xd cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 112-2009 CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

07 ND 112-2009-CP_Ve quan ly chi phi dau tu xd cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 48-2010 CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

08 ND 48-2010-CP_Ve hop dong trong hoat dong xd WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 114-2010 CP về bảo trì công trình xây dựng

09 ND 114-2010-CP_Ve bao tri cong trinh xd WWW.MAUVANBAN.NET.DOC
Xem Tải xuống

Thông tư 08-2011 BXD hướng dẫn Hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

10 TT 08-2011-BXD_Ve hd mau HD mot so cong viec tu van xd WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 27-2009 BXD về quản lý chất lượng công trình xây dựng

11 TT 27-2009-BXD_Ve quan ly chat luong cong trinh xay dung WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03-2009 BXD chi tiết NGhị định 12-2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

12 TT 03-2009-BXD_Ve chi tiet ND 12-2009 ve quan ly du an dau tu xay dung cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 04-2010 BXD về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

13 TT 04-2010-BXD_Ve lap va quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 12-2009 BXD về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

14 TT 12-2009-BXD_Ve cap chung chi hanh nghe hoat dong xd WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 22-2009 BXD về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

15 TT 22-2009-BXD_Ve dieu kien nang luc trong hoat dong xay dung WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 19-2009 BXD về quản lý đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế

16 TT 19-2009-BXD_Ve quan ly dau tu xay dung trong KCN-KKT WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 11-2011 BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng

17 TT 11-2011-BXD_Ve quy chuan ky thuat quoc gia ve san pham hang hoa-vat lieu xd WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 05-2011 BXD về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

18 TT 05-2011-BXD_Ve kiem tra-tham dinh-nghiem thu cong tac khao sat lap ban do dia hinh phuc vu quy hoach va thiet ke xd WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 22-2010 BXD về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

19 TT 22-2010-BXD_Ve an toan lao dong trong thi cong xd cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 21-2010 BXD hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

20 TT 21-2010-BXD_Ve hs chung nhan hop quy va cong bo hop quy dvs sp-hang hoa vlieu xd WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 18-2010 BXD về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

21 TT 18-2010-BXD_Ve viec ap dung quy chuan-tieu chuan trong hoat dong xd WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 04-2008 BXD sửa đổi quy chuẩn xây dựng Việt Nam

22 QD 04-2008-BXD_Ve sua doi quy chuan xay dung Viet Nam WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


Hệ thống khác

HỆ THỐNG LUẬT