Hệ thống luật Y tế Sức khỏe


Luật về sinh an toàn thưc phẩm 2010 

01 Luat ve sinh an toan thuc pham 2010 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị quyết 34-2009_Về đẩy mạnh thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm 

02 Nghi quyet 34-2009-QH_Ve day manh thuc hien an toan ve sinh thuc pham WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 38-2012_Hướng dẫn thi hành luật vệ sinh thực phẩm 

03 Nghi dinh 38-2012-CP_Huong dan thi hanh luat ve sinh an toan thuc pham WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 91-2012_Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm 

04 Nghi dinh 91-2012-CP_Xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc an toan ve sinh thuc pham WWWHETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 79-2008_Về thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm 

05 Nghi dinh 79-2008-CP_Ve thanh tra an toan ve sinh thuc pham WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 11-2013-BYT_Hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm qua chế biến 

06 Thong tu 11-2013-BYT_Ve cap chung nhan hop quy doi voi san pham da qua che bien WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 08-2013-BYT_Hướng dẫn quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi của BYT 

07 Thong tu 08-2013-BYT_Huong dan quang cao thuc pham thuoc pham vi cua byt WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 30-2012-BYT_Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm 

08 Thong tu 30-2012-BYT_Dieu kien an toan ve sinh thuc pham cac thuc pham duong pho WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 26-2012-BYT_Về điều kiện cấp giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm 

09 Thong tu 26-2012-BYT_Ve dieu kien cap giay chung nhan cho co so kinh doanh thuc pham chuc nang WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 27-2012-BYT_Hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm 

10 Thong tu 27-2012-BYT_Huong dan quan li phu gia thuc pham WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 19-2012-BYT_Về công bố hợp quy đối với an toàn vệ sinh thực phẩm 

11 Thong tu 19-2012-BYT_Ve cong bo hop quy doi voi an toan ve sinh thuc pham WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 16-2012-BYT_Điều kiện đối với cơ sở sản xuất đóng gói bao bì sản phẩm 

12 Thong tu 16-2012-BYT_Dieu kien doi voi co so san xuat dong goi bao bi san pham WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 15-2012-BYT_Quy định về điều kiện đảm bảo vệ sinh 

13 Thong tu 15-2012-BYT_Quy dinh ve dieu kien dam bao ve sinh WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 34-2012-BYT_Quy chuẩn kỹ thuật đối với bao bì 

14 Thong tu 34-2011-BYT_Quy chuan ky thuat doi voi bao bi WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 18-2011-BYT_Về quy chuẩn quốc gia đối với thực phẩm

15 Thong tu 18-2011-BYT_Ve quy chuan quoc gia doi voi thuc pham dinh duong WW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác