Hệ thống luật Viễn Thông

Luật Viễn thông 2009 

01 Luat vien thong QH 41- 2009 WWW.MAUVANBAN.NET.doc.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 25- 2011 NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật viễn thông 

02 Nghi dinh 25- 2011 NĐCP ve huong dan thi hanh luat vien thong WWW.MAUVANBAN.NET.doc.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 05- 2012 Bộ TTTT về phân loại dịch vụ viễn thông 

03 Thong tu 05- 2012 BTTTT ve phan loai dich vu vien thong.doc
Xem Tải xuống

thông tư 30- 2012 BTTTT về chứng nhận hợp quy các sản phẩm viễn thông 

04 Thong tu 30- 2012 BTTTT ve chung nhan hop quy san pham vien thong WWW.MAUVANBAN.NET.doc.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 05- 2012 Bộ TTTT về phân loại dịch vụ viễn thông 

05 Thong tu 05- 2012 BTTTT ve phan loai dich vu vien thong.doc
Xem Tải xuống

thông tư 12- 2013 BTTTT về hướng dẫn cấp phép dịch vụ viễn thông 

06 Thong tu 12-2013 BTTTT huong dan cap phep dich vu vien thong WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


Khác