Hệ thống luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn


Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 

01 Luat tieu chuan va quy chuan ky thuat 2006 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 127-2007_Hướng dẫn luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  

02 Nghi dinh 127-2007-CP_Huong dan luat tieu chuan va quy chuan ky thuat 2006 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 28-2012-BKHCN_Công bố hợp chuẩn, hợp quy 

03 Thong tu 28-2012-TT-BKHCN_Cong bo hop chuan, hop quy WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 21-2011-BKHCN_Về thép làm cốt bê tông 

04 Thong tu 21-2011-TT-BKHCN_Ve thep lam cot be tong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 13-2013-BKHCN_Sửa đổi một số quy chuẩn quốc gia thép cột bê tông 

05 Thong tu 13-2013-TT-BKHCN_Sua doi mot so quy chuan quoc gia thep cot be tong... WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 21-2007-BKHCN_Hướng dẫn quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

06 Thong tu 21-2007-TT-BKHCN_Huong dan quy dinh ve tieu chuan va quy chuan ky thuat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 14-2012-BKHCN_Sửa đổi bổ sung thông tư 20-2009 về quy chuẩn xăng nhiên liệu 

07 Thong tu 14-2012-TT-BKHCN_Sua doi bo sung TT 20-2009-BKHCN ve quy chuan xang, nhien lieu diezen va nhien lieu sinh hoc WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 28-2009-BTTTT_Về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho người khuyết tật 

08 Thong tu 28-2009-BTTTT_Ve ap dung tieu chuan, quy chuan cho nguoi khuyet tat WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 01-2011-BTTTT_Về tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong cơ quan nhà nước  

09 Thong tu 01-2011-TT-BTTTT_Ve tieu chuan ky thuat ap dung trong co quan nha nuoc WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 10-2012-BKHCN_Về khí dầu mỏ hoá lỏng 

10 Thong tu 10-2012-TT-BKHCN_Ve khi dau mo hoa long (LPG) WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03-2011-BTTTT_Về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

11 Thong tu 03-2011-BTTTT_Ve xay dung tieu chuan quoc gia WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 11-2012-BKHCN_Về tương thích điện từ 

12 Thong tu 11-2012-TT-BKHCN_Ve tuong thich dien tu WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 19-2011-BTTTT_Về áp dụng tiêu chuẩn định dạng mở tài liệu 

13 Thong tu 19-2011-TT-BTTTT_Ve ap dung tieu chuan dinh dang mo tai lieu WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

 

Quyết định 128-BKHCN_Về công bố tiêu chuẩn công nghệ thông tin  

14 Quyet dinh 128-QD-BKHCN_Cong bo tieu chuan cong nghe thong tin (AIDC) WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Quyết định 19-2008-BTTTT_Về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong cơ quan nhà nước 

15 Quyet dinh 19-2008-QÐ-BTTTT_Ve viec ban hanh tieu chuan ky thuat ap dung trong co quan nha nuoc WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 137-BKHCN_Huỷ bỏ tiêu chuẩn phâ định và thu nhận dữ liệu 

16 Quyet dinh 137-QD-BKHCN_Huy bo tieu chuan phan dinh va thu nhan du lieu tu dong WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Quyết định 283-BKHCN_Công bố tiêu chuẩn bê tông cốt thép 

17 Quyet dinh 283-QD-BKHCN_Cong bo tieu chuan be tong cot thep WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Quyết định 306-BKHCN_Công bố tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi 

18 Quyet dinh 306-QD-BKHCN_Cong bo tieu chuan thuc an chan nuoi WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Quyết định 494-BKHCN_Công bố tiêu chuẩn vưa bên hoa 

19 Quyet dinh 494-QD-BKHCN_Cong bo tieu chuan vua ben hoa WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Quyết định 1019-BKHCN_Công bố tiêu chuẩn Ethanol sử dụng trong công nghiệp 

20 Quyet dinh 1019-QD-BKHCN_Cong bo tieu chuan Ethanol su dung trong cong nghiep WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Quyết định 1610-BKHCN_Công bố tiêu chuẩn quốc gia về han 

21 Quyet dinh 1610-QD-BKHCN_Cong bo tieu chuan quoc gia ve han WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Quyết định 1689-BKHCN_Công bố tiêu chuẩn quốc gia về máy làm đất 

22 Quyet dinh 1689-QD-BKHCN_Cong bo tieu chuan may lam dat WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Loại khác