Hệ thống luật Thủy sản


Luật thuỷ sản 2003 

01 Luat thuy san 2003 WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 27-2005_Hướng dẫn thi hành luật thuỷ sản 2003 

02 Nghi dinh 27-2005-CP_Huong dan thi hanh luat thuy san 2003 WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 103_Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản 

03 Nghi dinh 103-CP_Ve xu phat hanh chinh trong linh vuc thuy san WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 09-2013-BNNPTNT_Về danh mục các sản phẩm cải tạo môi trường 

04 Thong tu 09-2013-BNNPTNT_Ve danh muc cac san pham cai tao moi truong WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 36-2012-BNN_Về danh mục thức ăn cho thuỷ sản 

05 Thong tu 36-2012-BNNPTNT_ Ve danh muc thuc an cho thuy san WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 37-2012-BNN_Về danh mục sản phẩm cải tạo môi trường 

06 Thong tu 37-2012-BNNPTNT_Ve danh muc san pham cai tao moi truong duoc phep luu thong WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 08-2013-BNN_Danh mục thức ăn thuỷ sản được phép lưu thông 

07 Thong tu 08-2013-BNNPTNT_Danh muc thuc an thuy san duoc phep luu hanh WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống


Loại khác