Hệ thống luật Quy hoạch


Luật quy hoạch đô thị 2009 

01 Luat Quy Hoach Do Thi 2009 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 37-2010_Về lập, thẩm định quy hoạch đô thị 

02 Nghi dinh 37-2010-BXD_Ve lap, tham dinh, phe duyet quy hoach do thi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 38-2010_Về quản lí không gian đô thị 

03 Nghi dinh 38-2010-CP_Ve quan li khong gian, kien truc do thi WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Nghị định 29-2008_Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất  

04 Nghi dinh 29-2008-CP_Quy dinh ve khu cong nghiep, khu che xuat WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Nghị định 02-2006_Về ban hành quy chế khu đô thị mới 

05 Nghi dinh 02-2006-CP_Ve ban hanh quy che khu do thi moi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 08-2005_Về quy hoạch xây dựng 

06 Nghi dinh 08-2005-CP_ Ve quy hoach xay dung WWW.HETHONGLUAT.COM.rtf
Tải xuống

Thông tư 15-2010-BXD_Về mốc giới xây dựng đô thị 

07 Thong tu 15-2010-BXD_Ve moc gioi va quan li moc gioi do thi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 07-2008-BXD_Hướng dẫn thẩm định dự án đô thị 

08 Thong tu 07-2008-BXD_Huong dan tham dinh, phe duyet du an xay dung do thi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 54-2009-BNN_Hướng dẫn bộ tiêu chí nông thôn mới 

09 Thong tu 54-2009-BNN_Huong dan bo tieu chi nong thon moi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 04-2006-BXD_Hướng dẫn tiêu chí khu đô thị mới 

10 Thong tu 04-2006-TT-BXD_Huong dan tieu chi khu do thi moi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 19-2009-BXD_Về quản lí đầu tư xây dựng trong khu kinh tế 

11 Thong tu 19-2009-BXD_Ve quan li dau tu xay dung trong khu kinh te WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 19-2010-BXD_Hướng dẫn quy chế quản lí kiến trúc đô thị 

12 Thong tu 19-2010-BXD_Huong dan quy che quan li kien truc do thi WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống


Loại khác