Hệ thống luật Ngân hàng


Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 

01 Luat Ngan hang nha nuoc Viet Nam 2010 WWW.HETHONG.LUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Luật các tổ chức tín dụng 2010 

02 Luat Cac to chuc tin dung 2010 WWW.HETHONG.LUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 24-2010_Về quản lí hoạt động kinh doanh vàng 

03 Nghi dinh 24-2010-ND-CP_Ve quan li hoat dong kinh doanh vang WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ 

04 Nghi dinh 202-2004-ND-CP_Ve xu phat hanh chinh trong linh vuc tien te WWW.HETHONGLUAT.COM.RTF
Tải xuống

Thông tư 28-2012-NHNN_Về bảo lãnh ngân hàng 

05 Thong tu 28-2012-NHNN_Ve bao lanh ngan hang WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Thông tư 35-2012-NHNN_Quy định về thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa 

06 Thong tu 35-2012-NHNN_Quy dinh ve thu phi dich vu the ghi no noi dia WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Thông tư 37-2012-NHNN_Quy định về cho vay ngoại tệ 

07 Thong tu 37-2012-NHNN_Quy dinh cho vay ngoai te của to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Thông tư 06-2013-NHNN_Hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng 

08 Thong tu 06-2013-NHNN_Huong dan hoat dong mua, ban vang mieng tren thi truong trong nuoc WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Thông tư 07-2013_Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng 

09 Thong tu 07-2013-NHNN_Quy dinh ve viec kiem soat dac biet doi voi to chuc tin dung WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống

Thông tư 09-2013-NHNN_Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn 

10 Thong tu 09-2013-NHNN_Quy dinh lai suat cho vay ngan han toi da bang dong Viet Nam cua to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Thông tư 14-2013-NHNN_Quy định lãi suất tiền gửi bằng dola 

11 Thong tu 14-2013-NHNN_Quy dinh lai suat toi da doi voi tien gui bang dola my WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Thông tư 19-2013-NHNN_Quy định về mua bán và xử lí nợ xấu 

12 Thong tu 19-2013-NHNN_Quy dinh ve viec mua, ban va xu li no xau WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống

Thông tư 21-2013-NHNN_Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại 

13 Thong tu 21-2013-NHNN_Quy dinh ve mang luoi hoat dong cua ngan hang thuong mai WWW.HETHONGLUAT.COM.PDF
Xem Tải xuống


Loại khác