Hệ thống luật Lâm nghiệp


Luật đa dạng sinh học 2008

01 Luat da dang sinh hoc 2008 WWW.HETHONGLUAT.COM.DOC
Xem Tải xuống

Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004

02 Luat bao ve va phat trien rung 2004 WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 32-2006_Về quản lí động vật rừng

03 Nghi dinh 32-2006-CP_Ve quan li dong vat rung qui hiem WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 23-2006_Hướng dẫn luật bảo vệ và phát triển rừng

04 Nghi dinh 23-2006-CP_Huong dan luat bao ve va phat trien rung WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 119-2005_Về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm

05 Nghi dinh 119-2005-CP_Ve to chuc va hoat dong của kiem lam WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 57-2005_Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

06 Nghi dinh 57-2005-CP_Ve xu phat hanh chinh trong linh vuc giong cay trong WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 05-2008_Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng

07 Nghi dinh 05-2008-CP_Ve quỹ bao ve va phat trien rung WWW.HETHONGLUAT.COM.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 09-2006_Về phòng cháy chữa cháy rừng

08 Nghi dinh 09-2006-CP_Ve phong chay va chua chay rung WWW.HETHONGLUAT.COM.RTF
Tải xuống

Thông tư 85-2012-BTC_Về sủ dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng

09 Thong tu 85-2012-BTC_Ve su dung quy bao ve va phat trien rung WWW.HETHONGLUAT.COM.pdf
Xem Tải xuống


Loại khác