Hệ thống luật Đầu tư


Luật Đầu tư 2005

01 L 59-2005-QH_Ve dau tu WWW.MAUVANBAN.NET.DOC
Xem Tải xuống

Biểu cam kết WTO về Dịch vụ

02 Bieu cam ket dich vu VN-WTO WWW.MAUVANBAN.NET.pdf
Xem Tải xuống

Nghị định 101-2006 CP về đăng ký lại, chuyển đổi, đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của DN vốn đầu tư nước ngoài

02 ND 101-2006-CP_ Ve chuyen doi GCNDT WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 108 - 2006 CP hướng dẫn Luật đầu tư 2005

03 ND 108-2006-CP_Ve hd Luat Dau tu 2005 WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 112-2006 CP sửa đổi bổ sung Nghị định 16-2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

04 ND 112-2006-CP_Ve sdbs ND 16-2005 ve quan   ly du an DT xd cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 12-2009 CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05 ND 12-2009-CP_Ve quan ly du an dau tu xay dung cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 78-2006 về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

06 ND 78-2006-CP_Ve dau tu truc tiep ra nuoc ngoai WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 24-2011 CP sửa đỏi Nghị định 108-2009 về đầu tư theo BOT, BCC

07 ND 24-2011-CP_Ve sd ND 108-2009 WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 80-2010 CP về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ

08 ND 80-2010-CP_Ve hop tac dau tu voi nuoc ngoai trong linh vuc khoa hoc va cong nghe WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 61-2010 CP về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

09 ND 61-2010-CP_Ve chinh sach khuyen khich DN dau tu vao nong nghiep nong thon WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 22-2010 BKH về giám sát và đánh giá đầu tư

10 Thong tu 22-2010 BKH_Ve giam sat va danh gia dau tu WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 133-2009 CP về giám sát và đánh giá đầu tư

11 ND 133-2009-CP_Ve giam sat va danh gia dau tu WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 112 -2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

12 ND 112-2009-CP_Ve quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 108-2009 CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT

13 ND 108-2009-CP_Ve dau tu theo hinh thuc hd BOT BTO BT WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 121-2008 CP về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

14 ND 121-2008-CP_Ve hoat dong dau tu trong linh vuc buu chinh vien thong WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 84-2011 BTC hướng dẫn Nghị định 61-2010 về khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

15 TT 84-2011-BTC_Ve hd ND 61-2010 WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03 -2011 BKH hướng dẫn Nghị định 108-2009 về đầu tư theo hình thức hợ đồng BOT, BTO, BT

16 TT 03-2011-BKH_Ve hd ND 108-2009 WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 06-2011 BKH hướng dẫn nghị định 612010 về ưu đãi đầu tư

17 TT 06-2011-BKHDT_Ve hd ND 61-2010.doc WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03-2009 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

18 TT 03-2009-BKH_Ve hd lua chon nha dau tu thuc hien dau tu du an co su dung dat WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 23-2010 BKH về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn, giám sát , đánh giá đầu tư

19 TT 23-2010-BKH_Ve dk nang luc cua to chuc va ca nhan thuc hien tu van giam sat-danh gia dau tu WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 108-2007 BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính dịch vụ chương trình hỗ trợ phát triển chính thức ODA

20 TT 108-2007-BTC_Ve hd co che ql tai chinh dv cc ch trinh du an ho tro pt chinh thuc ODA WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Quyết dịnh 29-2011 TTg về danh mục ưu đãi ODA

21 QD 29-2011-TTg_Ve danh muc uu dai ODA1.doc WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Quyết định 37-2007 BCN về lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp

22 QD 37-2007-BCN_Ve linh vuc dau tu co dk va nhung dk dau tu trong nganh CN.doc WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN

23 Hiep dinh khung ve khu vuc dau tu ASEAN WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan thương mại TRIMs

24 Hiep dinh ve cac Bien phap Dau tu lien quan den thuong mai - TRIMs WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 03 - 2009 BXD về quản lý đầu tư xây dựng công trình

25 Thong tu 03-2009 BXD ve quan ly dau tu xd cong trinh WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 155/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về Kế hoạch – Đầu tư

Xem

 

HỆ THỐNG LUẬT