Hệ thống luật Bất động sản


Luật Kinh doanh Bất động sản 2006

01 L 63-2006-QH_Ve kinh doanh Bat dong san WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 153-2007 hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản 2006

02 ND 153-2007-CP_Ve hd thi hanh L KDBDS WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 13-2008 BXD hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh Bất động sản

03 TT 13-2008_BDX_Ve hd thi hanh L KDBDS WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 20-2009 CP về xử phạt hành chính về xây dựng và kinh doanh Bất động sản

04 ND 23-2009-CP_Ve xu phat VPHC trong linh vuc XD- KDBDS WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 71-2010 CP hướng dẫn chi tiết Luật Nhà ở 2005

05 ND 71-2010-CP_Ve hd chi tiet L Nha o WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Luật Nhà ở 2005

06 L 56-2005-QH_Ve Nha o WWW.MAUVANBAN.NET.DOC
Xem Tải xuống

Luật số 34-2009 sửa đổi bổ sung Luật Đất đai, và Luật Nhà ở 2005

07 L 34-2009-QH_Ve sdbs LDD 2003 va L Nha o WWW.MAUVANBAN.NET.DOC
Xem Tải xuống

Thông tư 16 - 2010 hướng dẫn chi tiết Nghị định 71-2010 về Nhà ở

08 TT 16-2010-BXD_Ve hd ND 71-2010-CP WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Nghị định 51-2009 CP về thí điểm cho Tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở

09 ND 51-2009-CP_Ve thi diem cho TC-CN nuoc ngoai so huu nha WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 01-2009 BXD hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

10 TT 01-2009-BXD_Ve giay chung nhan so huu nha o WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Thông tư 36-2009 BXD hướng dẫn cho thuê, thuê mua và quản lý nhà thu nhập thấp

11 TT 36-2009-BXD_Ve hd viec ban-cho thue-cho thue mua va quan ly sd nha thu nhap thap WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

 

Hệ thống khác

HỆ THỐNG LUẬT