Bộ mẫu Hồ sơ thành lập Hợp tác xã


MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

 

Mẫu Điều lệ Hợp tác xã

Mau Dieu le Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập Hợp tác xã

Mau Giay de nghi DKKD Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Danh sách Xã viên, Ban quản trị, Ban kiểm soát

Mau So luong xa vien-Danh sach thanh vien Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống
DỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn 
   (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ 
   (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác 
   (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444 

DỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn 
   (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ 
   (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác 
   (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444 
DỊCH VỤ LUẬT SƯ


- Bộ hồ sơ chuẩn 
   (Giá 150.000 đồng)
- Soạn thảo hồ sơ 
   (Giá 650.000 đồng)
- Dịch vụ khác 
   (Liên hệ)

Hotline 091 237 4444