Giới thiệu‎ > ‎

Phương thức tính phíTùy theo nhu cầu và khối lượng công việc của mà Quý khách có thể lựa chọn các phương thức dịch vụ với cách tính phí tương ứng sau đây:

Phí dịch vụ theo giờ 

Phương thức này thông tường được tính theo giờ tư vấn Việc pháp lý. Tùy từng Việc pháp lý mà Người sử dụng Dịch vụ pháp lý yêu cầu mà chúng tôi sẽ có báo phí cụ thể về mức phí của mỗi giờ tư vấn.

Phí dịch vụ theo Hợp đồng trọn gói

Với phương thức này, phí Dịch vụ pháp lý sẽ được Chúng tôi định mức cố định trong hợp đồng, và nếu có không có thỏa thuận bổ sung nào khác, thì mức phí này được mặc nhiên duy trì cố định trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Phí dịch vụ theo tỷ lệ % trên giá trị của Kết quả đạt được.

Phương thức này được áp dụng đối với Vấn đề pháp lý có thể xác định trước được giá trị thành tiền, và trên cơ sở giá trị này, mức phí của Luật sư, Chuyên viên cũng sẽ được ấn định là bao nhiêu % trong hợp đồng dịch vụ.

Phí dịch vụ theo mức cố định cho Hợp đồng dịch vụ thường xuyên hàng tháng.

Hợp đồng dài hạn theo phương thức này thông thường được tính theo tháng, trong mỗi tháng lại có thể giới hạn số giờ làm việc và phạm vi, khối lượng công việc. Nét đặc thù của phương thức này là Người sử dụng Dịch vụ pháp lý sẽ phải thanh toán cho Chúng tôi một khoản phí cố định dù trong tháng đó có phát sinh Việc pháp lý để giải quyết hay không.