Mẫu đơn đề nghị cấp phép biểu diễn


Mẫu 4: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Mau cap phep vao Viet nam bieu dien - cho nguoi nn dinh cu o vn WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Mau cap phep vao Viet nam bieu dien - cho nguoi vn dinh cu o nn WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu 2: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Mau cap phep vao Viet nam bieu dien WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu 5: Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Mau don de nghi cap giay phep cong dien WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật

Mau don de nghi cap phep bieu dien nghe thuat o nuoc ngoai WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


Loại khác