Mẫu đề nghị cấp phép kinh doanh Vũ trường, Karaoke


Mẫu 23: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Mau don de nghi cap phep kinh doanh Vu truong WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu 25: Mẫu giấy phép kinh doanh karaoke

Mau giay phep kinh doanh karaok WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu 24: Mẫu giấy phép kinh doanh vũ trường

Mau giay phep kinh doanh vu truong WWW.MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống