Soạn Hợp đồng kinh tế, Dân sự


Hợp đồng là hình thức pháp lý phục vụ việc giao dịch mọi mặt của đời sống xã hội. Tính hợp pháp của Hợp đồng cực kỳ quan trong để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia. Tính hợp pháp của Hợp đồng được đảm bảo bởi hình thức và nội dung hợp đồng - những thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định của pháp luật nếu không muốn bị vô hiệu. 

Khi có nhu cầu soạn thảo Hợp đồng thì sự cần thiết có sự trợ giúp của Luật sư Hợp đồng là vô cùng cần thiết để đạt được sự đảm bảo trên.


Dịch vụ Luật sư

Tư vấn tính khả thi của giao dịch,
Tư vấn Hình thức và nội dung hợp đồng phù hợp,
Soạn thảo Hợp đồng,
Thu xếp và đàm phán thành công Hợp đồng,
Hỗ trợ pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây