Soạn Hồ sơ pháp lý nội bộ công ty


Hồ sơ pháp lý nội bộ Doanh nghiệp / Công ty bao gồm hệ thống các văn bản mang tính pháp lý nhằm đảm bảo rằng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên công ty phải được xác định rõ ràng, đúng luật và minh bạch dưới dạng văn bản cụ thể.

Để thiết lập Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp cần thiết phải có chuyên gia pháp lý đủ năng lực để đánh giá tổng quan toàn bộ doanh nghiệp và các mối quan hệ pháp lý liên quan để từ đó đưa ra được phương án thiết lập Hồ sơ pháp lý sát thực và khả thi.

Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan,

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng pháp lý của Doanh nghiệp,

- Đề xuất phương án lập Hồ sơ pháp lý tối ưu,

- Soạn thảo Hồ sơ pháp lý

- Đàm phán đạt đồng thuận nội bộ Doanh nghiệp,

- Hỗ trợ pháp lý quá trình thực thi.


Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây