Soạn Hồ sơ Đăng ký Nhãn hiệu


Quý khách đang có nhu cầu đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu (thương hiệu, logo), Kiểu dáng sản phẩm, Bản quyền tác phẩm, phần mềm, Sáng chế, Tên thương mại, ...Quý khách mong muốn được độc quyền khai thác và bảo vệ các đối tượng sở hữu trí tuệ của mình. Với dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ và bản quyền chuyên nghiệp, chúng tôi có thể phục cụ Quý khách:

- Tư vấn các câu hỏi của Quý khác về Sở hữu trí tuệ,

- Tư vấn các điều kiện pháp lý liên quan sở hữu trí tuệ,

- Thẩm tra, Tra cứu, đánh giá sơ bộ yêu cầu đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của Quý khách,

- Theo sự ủy quyền của Quý khách, chúng tôi tiến hành thiết lập hồ sơ và nộp hồ sơ bảo hộ sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ pháp lý về sở hữu trí tuệ trong quá trình khai thác Đối tượng sở hữu trí tuệ.

Xin mời liên hệ Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây