Soạn Đề án, Kế hoạch kinh doanh


Dự án, Đề án kinh doanh hay Kế hoạch kinh doanh là hình thức dự tính bằng văn bản về các hạng mục, công đoạn và hiệu quả của quá trình kinh doanh - đầu tư. Một Dự án tốt và khả thi luôn là mong muốn của các bên tham gia. 

Chúng tôi, với độ ngũ chuyên gia tư vấn và lập dự án chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh hy vọng đáp ứng phù hợp với sự lựa chọn của Quý khách.

- Tư vấn các vấn đề liên quan,

- Khảo sát thực tế hoạt động của Doanh nghiệp,

- Đưa ra phương án soạn thảo,

- Soạn thảo,

- Hỗ trợ quá trình thực hiện

Rất hân hạnh phục vụ !


Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây