Soạn thảo Di chúc - Thừa kế


Di chúc là hình thức ghi nhận ý chí, mong muốn dự tính của Người để lại tài sản cho cá nhân hoặc tổ chức nào đó khi họ "về già" hoặc vì bất cứ lý do gì khác... Di chúc là văn bản mang tính ý chí đơn phương của người lập di chúc nhưng phải phù hợp với quy định pháp luật và đạo đức xã hội nếu không muốn bị vô hiệu.

Việc lập di chúc, nếu có thể được, nhất thiết cần có sự tham vấn của Luật sư hoặc người có kiến thức và kinh nghiệm pháp lý.

Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn pháp lý liên quan về Di chúc - Thừa kế,

- Đề xuất phương án lập di chúc tối ưu,

- Soạn thảo di chúc,

- Làm chứng Di chúc,

- Hỗ trợ pháp lý liên quan trong quá trình lưu giữ và mở di chúc.

Rất hân hạnh phục vụ !


Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây