Soạn Đơn thư, văn bản pháp lý


Đơn thư là hình thức văn bản mang tính đề nghị được chấp thuận. Hình thức và nội dung của Đơn thư phải phù hợp pháp luật và đạo đức xã hội thì khả năng đạt được sự chấp thuận sẽ cao.


Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan,
- Đưa ra phương án nội dung và hình thức,
- Soạn thảo,
- Hỗ trợ áp dụng thực hiện.

Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây