Soạn Điều lệ, Nội quy, Quy chế


Điều lệ, Nội quy hay Quy chế là hình thức quy định (luật) hoặc thỏa thuận nội bộ đương nhiên phải có của bất kỳ tổ chức nào ở mọi quy mô. Việc thiết lập các văn bản này đòi hỏi một số kỹ năng và kinh nghiệm đặc thù về mặt pháp lý nhằm đảm bảo khả năng áp dụng hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, có sự trợ giúp của Luật sư là sự lựa chọn sáng suốt của Quý khách.

Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan,

- Khảo sát thực tế hoạt động của Doanh nghiệp,

- Đưa ra phương án soạn thảo,

- Soạn thảo,

- Hỗ trợ quá trình thực hiện.

Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây