Soạn thảo Dự án đầu tư


Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.

Dịch vụ Luật sư:

- Phân tích hiệu quả kinh tế, thời gian thu hồi vốn, các yếu tố tác động đến quá trình vận hành dự án, giải pháp, cam kết cần thực hiện; Tư vấn về pháp luật, chủ trương và chính sách đầu tư nói chung, và chính sách, pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư; Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư; Các ưu đãi đầu tư;

- Tư vấn hình thức đầu tư: Hình thức liên doanh, 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh.Tư vấn, hỗ trợ, soạn thảo hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh, các thỏa thuận đầu tư khác khi nhà đầu tư thiết lập mối quan hệ cộng tác.

- Tư vấn, đại diện thực hiện các thủ tục về thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố chất lượng...

Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây