Luật sư làm chứng văn bản


Trong nhiều trường hợp Hợp đồng hay văn bản thỏa thuận nào đó của các bên không thể hoặc không có điều kiện để thực hiện việc công chứng hay xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì chức năng luật định là xác thực hay làm chứng các giao dịch dân sự của Luật sư là sự lựa chọn cần thiết của Quý khách.


Dịch vụ Luật sư

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan,
- Tư vấn hình thức và nội dung văn bản thỏa thuận,
- Soạn thảo văn bản, thỏa thuận,
- Xác thực, làm chứng giao dịch,
- Hỗ trợ pháp lý quá trình thực hiện.

Rất hân hạnh phục vụ !

Mời liên hệ với Luật sư 091 223 7777 hoặc gửi email tại đây