Luật sư‎ > ‎

Tư vấn Hợp tác kinh doanh - Đầu tư


Hợp tác đầu tư kinh doanh, liên doanh là mô hình pháp lý nhằm liên kết giữa các chủ thể là tổ chức hoặc cá nhân cùng bỏ vốn đầu tư nhằm tối đa hoá năng lực kinh doanh và tối đa hoá lợi nhuận đạt được. 

Để mối liên kết đầu tư kinh doanh giữa các đối tác luôn được phát triển và bền vững, thì một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là sự trợ giúp của Luật sư tư vấn hợp tác đầu tư. Sự trợ giúp này nhằm giúp các bên tư vấn phương án hợp tác tối ưu và thiết lập các văn bản thoả thuận pháp lý cần thiết để ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của các bên được rõ ràng, công khai, minh bạch.

Dịch vụ Luật sư:

- Tư vấn mô hình hợp tác đầu tư kinh doanh đúng pháp luật;

- Tư vấn phương án hợp tác đầu tư kinh doanh tối ưu;

- Thiết lập các văn bản, hợp đồng pháp lý ghi nhận các thoả thuận hợp tác đầu tư;

- Đàm phán, dàn xếp các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quá trình hợp tác đầu tư.

Hotline: 091 237 4444