Luật sư‎ > ‎

Luật sư tư vấn Thành lập Công ty


Quý khách có nhu cầu thành lập công ty và có nhiều thắc mắc các vấn đề pháp lý liên quan. Các Luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách các vấn đề sau:

- Tư vấn các điều kiện cần phải đáp ứng khi thành lập công ty,

- Tư vấn lựa chọn các loại hình công ty (TNHH, cổ phần, Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, 1 thành viên, 2 thành viên, ...) phù hợp với nguồn lực hiện có của Quý khách,

- Tư vấn các giải pháp khi Quý khách gắp các vướng mắc trong việc đáp ứng các điều kiện khi thành lập công ty,

- Tư vấn các thủ tục trước và sau khi thành lập,

- Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động.

Hotline: 091 237 4444